Kantata: ku uczczeniu 500 letniego Jubileuszu Akademii Jagiellońs...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kantata: ku uczczeniu 500 letniego Jubileuszu Akademii Jagiellońskiej: dla użytku młodzieży szkolnej Tytuł oryginalny: Kantata: ku uczczeniu 500 letn. Jubileuszu Akademii Jagiellońskiej: dla użytku młodzieży szkolnej Nowicki, Ignacy (słowa)
Urbanek, Edmund (układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Nowicki J., Urbanek Edmund Uzupełnienie: ułożył Edmund Urbanek według {Kantaty Mickiewiczowskiej} do słów J. Nowickiego Obsada instrumentalna: Układ na 1, 2 lub 3 głosy z towarzyszeniem harmonium lub fortepianu.

Data wydania:

1900

Miejsce wydania:

Lwów

Miejsce druku:

A. Przyszlak

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [ze starego zasobu] III 440

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 30 na 21 cm. Litografia – A. Przyszlak. Na stronie tytułowej znajdują się wizerunki: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, królowej Jadwigi, dwa widoki Uniwersytetu Jagiellońskiego – dziedziniec Collegium Maius oraz Collegium Novum, a także herb Polski.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.