2 pieśni do św. Stanisława Kostki: na chór męski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

2 pieśni do św. Stanisława Kostki: na chór męski Olszewski, Zygmunt (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Olszewski Zygmunt Obsada instrumentalna: Na chór męski.

Seria:

Biblioteczka Chóralna Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży, 2

Data wydania:

1937

Miejsce wydania:

Włocławek: Olszewski, Zygmunt, Składnica Organizacyjna przy Centrali KSM

Miejsce druku:

Poznań: Zakłady Kartograficzne i Planograficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1937/8 : 1278

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 24 na 18 cm. Skład główny – Składnica Organizacyjna przy Centrali KSM, sztych i druk – Zakłady Kartograficzne. Publikacja ukazała się nakładem autora.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.