Sen żołnierza

Zgłoszenie do artykułu: Sen żołnierza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Sen żołnierza Paciorkiewicz, Tadeusz (muzyka)
Gałczyński, Konstanty Ildefons (słowa)
Stradczuk-Twardowska, Alicja (redakcja muzyczna)
Nowak, Teresa (redakcja techniczna)
Wojakowski, Wojciech (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Paciorkiewicz Tadeusz, Gałczyński Konstanty Ildefons Obsada instrumentalna: chór mieszany

Data wydania:

1989

Miejsce wydania:

Warszawa: Polski Związek Chórów i Orkiestr

Data druku:

1989

Miejsce druku:

Warszawa: Zakład Poligraficzny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Postać zapisu:

głosy wokalne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1989 : 1014/2/ 192

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 strony. Incipit utworu: Płynie w łodzi zielonej....

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.