Mały słownik subkultur młodzieżowych

Zgłoszenie do artykułu: Mały słownik subkultur młodzieżowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Mały słownik subkultur młodzieżowych Pęczak, Mirosław (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Pęczak Mirosław

Data wydania:

1992

Miejsce wydania:

Warszawa: „Semper”

ISBN:

83-900523-1-8

Typ publikacji:

słownik

Infomacje

Książka wyjaśnia podstawowe terminy i określenia zjawisk kultury młodzieżowej od początku lat 60-tych. Autor porusza także kwestie związane ze światopoglądem oraz ideologią niektórych ruchów młodzieżowych odnoszących się także do nurtów muzycznych (beatlemania, heavy metal, new romantic, punk, itp).