Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny Pilecka, Ligia (redakcja)
Targosz, Władysław (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Pilecka Ligia

Seria:

Z Pieśni Polskich

Data wydania:

1985

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wydanie:

Wyd 1, 2 rzut

Data druku:

1985

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa Nr 5

ISBN:

8322422989

Znak wydawniczy:

PWM - 8664

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S41

Dostęp