Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 1, 1765–1965

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Słownik biograficzny teatru polskiego Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki (instyt. sprawcza)
Dąbrowski, Stanisław (zebrał)
Czachowska, Jadwiga (opracowanie)
Raszewski, Zbigniew (redakcja) Uzupełnienie: Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki; na podstawie materiałów Stanisława Dąbrowskiego; biogramy: Jadwiga Czachowska i in.; redaktor naczelny Zbigniew Raszewski

Część:

T. 1, 1765–1965

Data wydania:

1973

Miejsce wydania:

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Typ publikacji:

słownik biograficzny

Infomacje

Słownik biograficzny zawiera 6298 biogramów aktorów, solistów opery i operetki, baletu, kabaretów m.in.: Andrzeja Własta, Aleksandra Żabczyńskiego, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny.