Tak mi szumisz polskie morze: na 5-głosowy chór mieszany a cappel...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tak mi szumisz polskie morze: na 5-głosowy chór mieszany a cappella Poniecki, Edward (muzyka)
Dębicki, Zdzisław (słowa) Uzupełnienie: muzykę na 5-głosowy chór mieszany a cappella napisał Edward Poniecki ; poezja Zdzisław Dębicki Obsada instrumentalna: Na pięciogłosowy chór mieszany a cappella.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 150

Data wydania:

1945 (copyright)

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1954 : 890

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1954 : 890

Infomacje

Na ostatniej i przedostatniej stronie znajduje się spis utworów wydanych w tej serii. Data copyright: 12.05.1945.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.