Westchnienie: na czterogłosowy chór mieszany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Westchnienie: na czterogłosowy chór mieszany Poniecki, Edward (muzyka)
Żuławski, Jerzy (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Poniecki Edward, Żuławski Jerzy Obsada instrumentalna: Na czterogłosowy chór mieszany.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 463

Data wydania:

1948

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Miejsce druku:

Poznań: Państwowe Poznańskie Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 58

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 7 stron o wymiarach 32 na 23 cm. Publikacja ukazała się nakładem i jest własnością wydawcy K. T. Barwickiego.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.