Trzy pieśni religijne: na jeden lub dwa głosy z towarzyszeniem or...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Trzy pieśni religijne: na jeden lub dwa głosy z towarzyszeniem organu: op. 24 Popper, Franciszek (układ)
Jarynkiewicz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Popper Franciszek Obsada instrumentalna: Na 1 lub 2 głosy z fortepianem lub organami.

Miejsce wydania:

Kraków: Popper, Franciszek

Miejsce druku:

Wiedeń: Joseph Eberle (litografia)

Znak wydawniczy:

P. 1

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2914 III musicalia

Infomacje

Brak informacji o dacie wydania druku muzycznego. W publikacji zaprezentowane zostały następujące pieśni:

Prośba,

Modlitwa do P. Jezusa,

Do Matki Boskiej.

Na okładce publikacji znajduje się dedykacja dla księdza Feliksa Zabłockiego, który był doktorem teologii, kanonikiem kapituły Lwowskiej oraz szambelanem dworu papieskiego.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.