Fama grzeje, czyli Całkowicie nieobiektywna encyklopedia Festiwal...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Fama grzeje, czyli Całkowicie nieobiektywna encyklopedia Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej Poprawa, Jan (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Poprawa Jan

Seria:

Salon Literacki Jana Poprawy, sezon VII, t. 25

Data wydania:

2003

Miejsce wydania:

Kraków: Wydawnictwo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zrzeszenie Studentów Polskich

ISBN:

83-88618-32-6

Typ publikacji:

monografia

Infomacje

Dzieje Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA widziane poprzez biografie jej uczestników: organizatorów, jurorów, bywalców, kabaretów, piosenkarek, piosenkarzy, zespołów, solistów, kompozytorów i autorów. Publikacja ukazała się nakładem ZSP.