Zaśpiewać na barykadzie młodości

Zgłoszenie do artykułu: Zaśpiewać na barykadzie młodości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Zaśpiewać na barykadzie młodości Poprawa, Jan (autor)
Axmann, Bogdan Edward (fotografie)
Fedak, Jerzy (fotografie)
Łucyszyn, Jacek (fotografie)
Malinowski, Jerzy (fotografie)
Ochoński, Jerzy (fotografie)
Pawliszewski, Andrzej (fotografie)
Późniak, Tadeusz (fotografie)
Szczyglewski, Stanisław (fotografie)
Wcisło, Jacek (fotografie)
Zborowski, Zbigniew (fotografie)
Żyła, Marian (fotografie)
Sikorski, Tomasz (opracowanie graficzne)
Tomaszewski, Andrzej (opracowanie)
Aratyn, Alicja (redakcja)
Karasek, Grażyna (redakcja techniczna)
Wojnar, Waldemar (korekta)
Czempińska, Maria (korekta) Oznaczenie autora wg wydawcy: Poprawa Jan

Data wydania:

1984

Miejsce wydania:

Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

Miejsce druku:

Koszalin: Prasowe Zakłady Graficzne

ISBN:

8320317096

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” (publikacja zdigitalizowana, brak oryginału)

Infomacje

Znany krytyk krakowski, Jan Poprawa, w swojej pracy przedstawił środowisko związane z Festiwalem Artystycznym Młodzieży Akademickiej. Przekazał tradycje specyficznego nurtu kultury polskiej – nieprofesjonalnej, ale za to zaangażowanej oraz kreatywnej. Publikacja jest esejem historycznym na temat studenckiej piosenki autorskiej z lat 1968–1980. Do wydawnictwa załączone zostały unikatowe zdjęcia z FAMY.

Dostęp