Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarz...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym Prosnak, Jan (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Prosnak Jan

Data wydania:

1979

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

ISBN:

83-02-00180-5

Typ publikacji:

śpiewnik

Infomacje

Zamieszczone w książce pieśni posiadają wielorakie opracowania, co nie jest kwestią przypadku, miały one bowiem służyć nauczycielom muzyki w różnych typach szkół w realizacji aktualnych zadań dydaktyki muzycznej. Stąd rodzaje opracowań obejmują jednogłos, układy na dwa głosy równe, formy chóralne a cappella, solowe i duety z towarzyszeniem instrumentalnym: fortepianu (lub klawesynu), gitary, skrzypiec, akordeonu, fletów, instrumentów perkusyjnych (duży i mały bęben, bębenki, talerze, trójkąt, janczary, berło muzyczne itp.). Różny jest również stopień trudności poszczególnych pieśni, celowo przez autora publikacji zastosowany, w myśl realizowanych od stuleci poglądów dydaktyki, by wychowanka wdrażać w progresywnie narastające trudności, w danym przypadku repertuarowe i interpretacyjne.