Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarz...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym Prosnak, Jan (autor)
Załęcki, Adam (projekt okładki, opracowanie graficzne)
Raciborski, Leopold (zapis nutowy)
Stokowska, Magdalena (redakcja)
Nartowska, Zofia (redakcja techniczna)
Siudyło, Danuta (korekta)
Klukowski, Józef Tadeusz (przedmowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Prosnak Jan

Data wydania:

1979

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Data druku:

sierpień 1979 (Podpisano do druku 28 czerwca 1979 r.)

Miejsce druku:

Łódź: WSiP Zakład Graficzny w Łodzi

ISBN:

8302001805

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S60

Infomacje

Zamieszczone w książce pieśni posiadają wielorakie opracowania, co nie jest kwestią przypadku, miały one bowiem służyć nauczycielom muzyki w różnych typach szkół w realizacji aktualnych zadań dydaktyki muzycznej. Stąd rodzaje opracowań obejmują jednogłos, układy na dwa głosy równe, formy chóralne a cappella, solowe i duety z towarzyszeniem instrumentalnym: fortepianu (lub klawesynu), gitary, skrzypiec, akordeonu, fletów, instrumentów perkusyjnych (duży i mały bęben, bębenki, talerze, trójkąt, janczary, berło muzyczne itp.). Różny jest również stopień trudności poszczególnych pieśni, celowo przez autora publikacji zastosowany, w myśl realizowanych od stuleci poglądów dydaktyki, by wychowanka wdrażać w progresywnie narastające trudności, w danym przypadku repertuarowe i interpretacyjne.

Dostęp