Pieśni powojenne: 18 utworów oryginalnych na chór mieszany: op. 3...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni powojenne: 18 utworów oryginalnych na chór mieszany: op. 30: tenor Rączka, Stanisław Ignacy (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rączka Stanisław Ignacy Obsada instrumentalna: Na chór mieszany.

Seria:

Śląska Biblioteka Muzyczna: tenor, 81

Data wydania:

1949

Miejsce wydania:

Katowice: Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

Data druku:

10 października 1949

Miejsce druku:

Katowice: Państwowe Katowickie Zakłady Graficzne

Postać zapisu:

głos tenorowy

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 471

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1957 : 242

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1957 : 242

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 12 stron o wymiarach 30 na 21 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.