Pieśń hiszpańska: (pieśń włoska)

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń hiszpańska: (pieśń włoska)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń hiszpańska: (pieśń włoska) Ravel, Maurice (muzyka, słowa)
Hoffman, Stanisława (opracowanie)
Hoffman, Jan (opracowanie)
Kozarynowa, Zofia (tłumaczenie)
Mianowski, Lucjan (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Ravel Maurice Uzupełnienie: muzyka i słowa Maurice Ravel ; do druku przygotowali Stanisława i Jan Hoffanowie ; tłumaczenie z hiszpańskiego i włoskiego Krystyna Jaworska ; projekt okładki Lucjan Mianowski Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Pieśni, Które Lubimy, 58

Data wydania:

1959

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

wrzesień 1959

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 3686

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 399

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 31 na 23 cm. Zawiera teksty równoległe polskie i hiszpańskie oraz polskie i włoskie. Na ostatniej stronie publikacji znajduje się notatka o autorze słów i muzyki, jego zdjęcie oraz informacja o dwóch pieśniach.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.