Jaworzyna: piosenki zespołu „Browar Żywiec”. Cz. 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jaworzyna: piosenki zespołu „Browar Żywiec” Reiser, Jerzy (opracowanie)
Pampuch, Marek (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Reiser Jerzy, Pampuch Marek

Część:

Cz. 2

Seria:

Ocalić od Zapomnienia

Data wydania:

1989

Miejsce wydania:

Kraków

Typ publikacji:

śpiewnik

Infomacje

Śpiewnik jest drugim zeszytem z serii „Ocalić od zapomnienia”, która miała na celu przypomnienie zasłużonych artystów studenckiej estrady oraz promowanie wykonawców mniej znanych. „Jaworzyna” to zbiór piosenek zespołu „Browar Żywiec”, który powstał z inicjatywy studentów Politechniki Krakowskiej. Publikacja zawiera 20 utworów powstałych w okresie od 1974 r. do 1980 r. Wydawnictwo nie zostało zaopatrzone w paginację – w opracowaniu utworów, dla oznaczenia ich lokalizacji, wykorzystano ich kolejny numer porządkowy.