Pieśń hinduska: z op[ery] Sadko

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń hinduska: z op[ery] Sadko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń hinduska: z op[ery] Sadko Tytuł oryginalny: Pieśń hinduska: z op. Sadko Rimski-Korsakow, Nikołaj Andriejewicz (muzyka, słowa)
Straszyński, Olgierd (opracowanie)
Bielski, Włodzimierz Iwanowicz (słowa)
Pollak, Seweryn (tłumaczenie)
Napieracz, Krystyna (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rimskij-Korsakow Nikolaj Andreevič Uzupełnienie: muzyka i słowa Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakow ; do druku przygotował Olgierd Straszyński ; słowa Włodzimierz I. Bielski ; przekład z rosyjskiego Seweryn Pollak ; projekt okładki Krystyna Napieracz-Miodońska Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Opera na Estradzie, 40

Data wydania:

1959

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

wrzesień 1959

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 397

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 31 na 24 cm. Zawiera nuty oraz tekst rosyjski i polski. Tytuł na okładce: Sadko. Pieśń hinduska.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.