A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołn...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia Roliński, Adam (opracowanie)
Futro-Stepan, Iwona (korekta)
Guzik, Robert (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Roliński Adam Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Seria:

Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej”

Data wydania:

1996

Miejsce wydania:

Kraków: Księgarnia Akademicka

Wydanie:

2

ISBN:

8386575719

Typ publikacji:

antologia

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S59

Infomacje

Antologia zawiera pieśni żołnierskie z okresu pierwszej wojny światowej. Podczas jej opracowania autor kierował się przede wszystkim kryteriami czasu powstania danego utworu, uwzględniając jednakże utwory nierozerwanie związane z tradycją legionową, wybiegające przed, jaki i poza określony przedział czasowy. Antologia jest owocem kilkuletnich poszukiwań, w tym czasie autor przewertował ponad dwieście śpiewników i zapisów nutowych, dziesiątki roczników prasy codziennej oraz czasopism, wspomnień i pamiętników żołnierskich, a także setki druków ulotnych. Antologia została podzielona na rozdziały:

I – kolędy układane i śpiewane przez żołnierzy w okopach,

II – utwory o charakterze poważnym, które w większości trudno przypisać do konkretnej formacji wojskowej,

III – pieśni poświęcone trzem brygadom legionowym,

IV – pieśni poświęcone Polskiej Organizacji Wojskowej,

V – pieśni poświęcone polskim formacjom na wschodzie i północy Rosji,

VI – piosenki obozowe,

VII – utwory poświęcone dowódcom oddziałów i formacji,

VIII – poezja śpiewana.

Dostęp