Pieśni góralskie. Cz. 1

Zgłoszenie do artykułu: Pieśni góralskie. Cz. 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni góralskie Rzepecki, Władysław Karol (zebrał, opracowanie)
Pawlikowski, Jan Gwalbert Henryk (przedmowa)
Skoczylas, Władysław (ilustracje) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rzepecki Władysław Karol, Pawlikowski Jan Gwalbert Henryk Obsada instrumentalna: Na dwa i trzy głosy.

Część:

Cz. 1

Data wydania:

1930 (około)

Miejsce wydania:

Stary Sącz: Władysław Karol Rzepecki

Miejsce druku:

Kraków: Akord (sztych i druk)

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2456 III musicalia

Infomacje

Publikacja obejmuję 30 stron. Nakład i własność autora. W publikacji znajduje się przedmowa autora z maja 1930 roku. Na okładce widnieje drzeworyt Władysława Skoczylasa.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.