Sobotnia przepustka: zbiór piosenek żołnierskich na wokalny kwart...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Sobotnia przepustka: zbiór piosenek żołnierskich na wokalny kwartet męski z tow[arzyszeniem] fort[epianu] Tytuł oryginalny: Sobotnia przepustka: zbiór piosenek żołnierskich na wokalny kwartet męski z tow. fort. Sawa, Marian (wybór, opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Sawa Marian Obsada instrumentalna: Na wokalny kwartet męski z towarzyszeniem fortepianu.

Seria:

Biblioteka Materiałów Repertuarowych, 17

Data wydania:

1964

Miejsce wydania:

Warszawa: Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

Data druku:

grudzień 1964

Miejsce druku:

Wojskowe Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 283 180 II [Mag. Gł.] ; [akc.] 1965 : 869 ; [akc.] 1965 : 43

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 68 stron o wymiarach 25 na 35 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.