Leksykon muzyki od A do Ż: kompozytorzy, muzycy, wykonawcy, histo...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Leksykon muzyki od A do Ż: kompozytorzy, muzycy, wykonawcy, historia, technika, pojęcia, wykonania, wypisy, przykłady nutowe Tytuł oryginalny: Neues grosses Musik Lexikon Schabert, W. (autor)
Ewald, S. (autor)
Allgayer, Florian (współautor)
Dahlig, Piotr (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Schabert W., Ewald S., Allgayer F., Dahlig Piotr Uzupełnienie: [pomysł i realizacja W. Schabert, S. Ewald ; współpr. F. Allgayer i in. ; tł. Piotr Dahlig i in.]

Data wydania:

1995

Miejsce wydania:

Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA

ISBN:

83-7079-148-4

Typ publikacji:

encyklopedia

Infomacje

Encyklopedia muzyczna z hasłami osobowymi i rzeczowymi (kompozytorzy, muzycy, historia, style, technika, wypisy oraz przykłady nutowe). Tłumaczenie haseł podstawowych z oryginału niemieckiego.