Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku m...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej Tytuł oryginalny: Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej Siedlecki, Jan Kazimierz (zebrał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Siedlecki Jan Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Data wydania:

1908

Miejsce wydania:

Kraków: Księża Misjonarze na Kleparzu

Wydanie:

5, poprawione

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Związkowa

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S125

Infomacje

Publikacja ukazała się nakładem XX. Księży Misjonarzy na Kleparzu. Została opatrzona 18 lipca 1880 r. notką cenzora ksiąg o treści religijnej – A. Dąbrowskiego – kapłana Zgromadzenia Misjonarzy: wybór pieśni kościelnych starożytnością uświęconych, namaszczeniem, pobożnością ojców naszych tchnących ze świętą wiarą katolicką zgodnych, przeto zasługują, aby były drukiem rozpowszechnione.

Niestety egzemplarz, który znajduje się w posiadaniu Ośrodka Kultury – Biblioteki Polskiej Piosenki, jest pozbawiony kilkunastu stron, więc niemożliwe było pełne zaprezentowanie pieśni znajdujących się w publikacji księdza Siedleckiego.

Dostęp