Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku m...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A wczora z wieczora

Ach, mój Jezu!

Ach, ubogi żłobie

Studziński, Piotr

Ach witajże pożądana

Alma

Aniele, Tyś mi dany...

Sierosławski, Józef

Aniele ziemski bez winy...

Anielską pieśń dzwon grał...

Anielski chór pasterzom

Anioł Pański

Anioł pasterzom mówił

nieznany

Archanioł Boży Gabryel

Dąbrowski

Ave

Ave maris stella!

Bądź pochwalon na wieki

Bądź pozdrowiona Panienko Marya...

Bądźże pozdrowiona

Barbaro święta, Perło Jezusowa...

Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia...

Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany...

Błogosławiony Szymonie...

Bóg się rodzi

Karpiński, Franciszek

Bóg się z Panny narodził

Boga Rodzico! Dziewico!

Boga Rodzico, Przeczysta Panno

Pertak

Boga mego jakżesz nie czcić

Bogarodzico, Matko Dziewico...

Popper, Franciszek

Boscy posłowie

Dąbrowski
Studziński, Piotr

Boże Ojcze, Twoje dzieci

Antoniewicz, Karol
Skałkowski, Marceli

Boże Stwórco nasz Panie

Hayden

Boże, coś Polskę

Kaszewski, Jan Nepomucen
Solié, Jean Pierre

Feliński, Alojzy
Górecki, Antoni

Boże, dlatego dałeś nam życie...

Boże, dzięki Ci składamy

Boże mocny

Niemczyk, Karol

Boże nasz, pełen litości

Boże przed wszechmocą Twoją

Boże sędzio sprawiedliwy

Boże w dobroci

Boże wieczny, Boże żywy

Boże wszechmocny, nigdy niepojęty...

Bracia, patrzcie jeno

Dąbrowski

Chrystus się narodził

Sierosławski, Józef

Chrystus zmartwychwstan jest

Bursa, Stanisław

Chwal Syonie Zbawcę Twego

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie...

Wyderkowski

Chwalcie łąki umajone

Antoniewicz, Karol

Chwalmy niewysłowiony

Ciebie, Boże, chwalimy

Ciebie na wieki wychwalać będziemy...

Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy

Cierniami uwieńczoną

Sierosławski, Józef

Cieszmy się i pod niebosy

Co nam nakazuje nasza wiara

Cóż to proszę za nowina

Czego chcesz od nas Panie

Rudkowski, Mateusz

Kochanowski, Jan

Cześć Maryi

Cześć Tobie zacnej krainy Patronie...

Dnia każdego, Boga mego Matkę duszo wysławiaj...

Do Betlejemu pełni radości

Do Boga

Lorenz, Franciszek

Do Ciebie Panie wznosim nasze prośby

Do Ciebie, odwieczny Panie

Hayden

Do Twej dążym kaplicy

Firich, P.

Dobra noc Ci, Pani świata...

Walczyński, Franciszek

Dobra noc Głowo święta

Dobry Ojcze, Tobie dzięki

Dokądże śpieszysz, o Jezu

Duchu Boże najświętszy

Duszo moja niech pieśń twoja...

Łada, Natalia

Dzień on, dzień gniewu Pańskiego

Dziś radość na Syonie

Radziński

Dziś tryumf w niebie w pośród chwały mnóstwa...

Dzisiaj w Betlejem

Dzwonek woła do kościoła

Gdy mnie ranna zorza budzi...

Gdy się Chrystus rodzi

Gdzież jest Jezus ma pociecha

Głos wdzięczny z nieba wychodzi

Bursa, Stanisław

Głośmy w prawowiernych gronie...

Godzinki

Godzinki do Przenajświętszego Sakramentu

Gorzkie żale

Gwiazdo morza, któraś Pana...

Gwiazdo śliczna

Gwiazdo zarana, śliczna Jutrzenko...

Hymn do Trójcy Świętej

Hymn za Cesarza

Haydn, Józef Franciszek

Idzie, idzie Bóg prawdziwy

Idźmy tulmy się

Jak miłe są przybytki Twoje, Panie

Łada, Natalia

Jakaż to gwiazda

Odelgiewicz, Zygmunt

Goczałkowska, Julia

Jasna jutrzenko kraju Limańskiego...

Jeden w naturze, w Osobach troisty

Jeśli chcesz szukać Patrona...

Jeżeli szukasz cudów Antoniego...

Jezu Chryste Panie miły

Gieburowski, Wacław
Bursa, Stanisław

Rożniatowski, Abraham

Jezu! Ty każesz weselić się...

Jezu bądź ze mną...

Jezu miłości Twej

Jezu w ogrojcu mdlejący

Dąbrowski

Jezus malusieńki

Jezusa słodkie wspomnienie

Jezusa ukrytego

Siedlecki, Jan Kazimierz

Łada, Natalia

Józefie święty, Patronie...

Już Majowe świecą zorze! Przed obrazem świeże kwiaty...

Już cię żegnam

Już od rana, rozśpiewana chwal, o duszo Maryę...

Gieburowski, Wacław

Już słońce schodzi ogniste

Jużem dość pracował

Każda żyjąca dusza

Kazimierzu, przewyborny...

Studziński, Karol

Kiedy ranne wstają zorze

Moniuszko, Stanisław

Karpiński, Franciszek

Kłaniam się Tobie przedwieczny

Gieburowski, Wacław

Klejnocie zacny w polskiej koronie...

Kolberg, Oskar

Kochajmy Pana, bo serce Jego...

Koronka do Trójcy Przenajświętszej

Królowej anielskiej śpiewajmy

Królu, Boże Abrahama

Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami...

Krzyżu Święty

Książę niebieski, Święty Michale...

Kto się w opiekę

Gieburowski, Wacław
Gomółka, Mikołaj

Kochanowski, Jan

Któżby nie ukochał Cię

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Litania do Wszystkich Świętych

Litania loretańska

Ludu, mój ludu

Dembiński, Bolesław

Lulajże Jezuniu

Magnificat

Maj przeminie, zdrój przepłynie, gwiazdka zgaśnie na błękicie...

Dąbrowski

Marya Magdalena w świecie się kochała...

Maryo Matko, gdy pozdrawiam Ciebie...

Matko Niebieskiego Pana...

Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani...

Matko najświętsza

Matko pełna łaski

Matko potężna na niebie i ziemi

Rudkowski, Mateusz
Sierosławski, Józef

Męczennico i Dziewico...

Mędrcy świata

Odelgiewicz, Zygmunt

S. B.

Między gwiazdami zbawienia Jutrzenko...

Msza

Lorenz, Franciszek

Felsztyński, Henryk

My chcemy Boga!

Moreau, F.

Na stopniach Twego upadamy tronu

Kurpiński, Karol

Na ziemi polskiej, bujnej w Świętych plony...

Najświętsza Panno, w której łonie zamieszkać raczył Bóg...

Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie

Narodził się Jezus Chrystus

Surzyński, Stefan

Narodził się Jezus w stajni ubogi

Narodził się w stajni

Nazareński śliczny kwiecie...

Nie masz, o nie masz na świecie

Sierosławski, Józef

Nie opuszczaj nas!

Brzezińska, Filipina

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas...

Nie płacz już dziecino

Nie zna śmierci Pan żywota

Niebiosa rosę spuszczajcie z góry

Bursa, Stanisław

Niebo, ziemia, świat i morze...

Niech Cię cnót Twoich podziwieniem zdjęci...

Niechaj będzie pochwalony

Dąbrowski

Niechaj będzie pochwalony...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...

Nieogarniony całym światem Boże!

Niepojęte dary dla nas daje

Sierosławski, Józef

Nieszpory

Nowy Apostoł przed światem wsławiony...

O Jezu! Jezu! Słodkie Twe wspomnienia!

O Jezu Nazareński

Popper, Franciszek

O Józefie ukochany...

O Józefie uwielbiony...

Dąbrowski

O Krwi Najdroższa, o Krwi Odkupienia

O Maryo, Matko Boga...

O Maryo, Tyś przed wieki od Boga przejrzana...

O Maryo, bez zmazy poczęta...

O Maryo, cudzie chwały...

O Maryo, czemu biegniesz w niebo...

O Maryo moja radość! O Maryo serce me...

O Maryo, na głos sługi...

O Maryo, przyjm w ofierze...

O Maryo, życie moje...

O Serce Jezusa u Ciebie schronienia...

O Ty Przedwieczny, który lat tysiące

Antoniewicz, Karol

Górecki, Antoni

O Ty, mój Aniele złoty...

O duszo wielka nabożna

O, której berła, ląd i morze słucha

O niewysłowione szczęście zajaśniało...

O przenajświętsza Hostya

O przenajświętszy Ojcze nasz na niebie

Grabowski, Józef

O święta Uczto! Tu Swojem Ciałem...

O święty Jacku, wielki Patronie...

Pol, Wincenty

Od samego rana

Lhotak, J.

Ogrodzie oliwny

Ojcze Boże Wszechmogący

Ojcze, modlim sie do Ciebie

Ojcze nasz

Jarzęcki, Tadeusz
Cudzich, Andrzej

Ojcze ubogich i sierót Patronie...

Ojcze, w imię Twego Syna

Osobliwy i prawdziwy...

Dąbrowski

Otoczon świetnem gronem Aniołów

Otrzyjcie już łzy płaczący

Ozdobo Chrześcijan i świętego grodu...

Popper, Franciszek

Padnijmy na twarz

Popper, Franciszek

Pamiątkę dnia świątecznego

Pan z nieba i z łona

Pani, w ofierze Tobie dzisiaj składam...

Pasterze bieżeli

Pasterze mili

Studziński, Piotr

Pasterze pośpieszają

Sierosławski, Józef

Pełna światłości, pełna litości...

Pieśń do Opatrzności Bożej

Pieśń do św. Anioła Stróża

Popper, Franciszek
Listowski, Andrzej
Lorenz, Franciszek

Pieśń w utrapieniu

Pieśnią wesela witamy

Płacze Jezus mały

Po całym świecie niechaj chwała

Po górach, dolinach

Guignet

Po upadku człowieka grzesznego

Bursa, Stanisław

Pobłogosław Jezu

Pobłogosław lud Twój Panie

Pobożni ludzie, w głos Pana chwalcie...

Pójdźmy wszyscy do stajenki

nieznany

Potężny Boże na ziemi i niebie

Powiedzcie pasterze mili

Pozdrawiajmy, wychwalajmy Pannę Przenajświętszą

Pozwól mi Twe męki śpiewać

Prośba do Boga

Troszel, Wilhelm
Siedlecki, Jan Kazimierz
Karłowicz, Mieczysław

nieznany

Przeczysta Dziewico, o Boga Rodzico...

Przed Bożym tronem

Jarzęcki, Tadeusz

Przed oczy Twoje Panie

Przed tak wielkim Sakramentem

Siedlecki, Jan Kazimierz

Przez Twe święte zmartwychwstanie

nieznany

Przez czyśćcowe upalenia

Przezacny święty Patronie...

Przy obchodzie

Odrobina, Aleksander

Przy onej górze

nieznany

Przybądź Duchu Stworzycielu

Przybieżeli do Betlejem

nieznany

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Przyjmij, Boże, tę ofiarę

Moniuszko, Stanisław

Przystąpmy do szopy

nieznany

Psalm 3

Psalm 4

Psalm 5

Psalm 8

Lorenz, Franciszek

Psalm 94

Psalm LXIX

Radujmy się bracia mili

Sierosławski, Józef

Regina coeli

Bursa, Stanisław

Różaniec do Najświętszego Imienia Jezus

Różaniec do Najświętszej Maryi Panny

Rozmyślajmy dziś

Salve Regina!

Serce Twe Jezu miłością goreje

Serdeczna Matko

Kurpiński, Karol
Gieburowski, Wacław

Skądże Jezu miły ta głęboka Rana...

Skoro tylko wstaję z rana

Sławny w męczenników gronie...

Śliczna Dziecino, jedyne pieszczoty

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła

Spało Dzieciątko

Dąbrowski

Spuście nam na ziemskie niwy

Bursa, Stanisław

Stała Matka boleściwa...

Siedlecki, Jan Kazimierz

Straszliwego Majestatu Panie

Święta Maryo, Matko Chrystusowa...

Święta Maryo, módl się za nami...

Studziński, Karol

Święta Panno! Tyś nad wszystkie czystsza dziewice...

Święty Boże, Święty mocny

Święty, Święty, Święty

Szczęśliwy, kto sobie Patrona...

Ten, co Go wierni dziś chwalą w kościele...

Sierosławski, Józef

Ten, co maluczkich zwykł czynić wielkimi...

Odrobina, Aleksander

Triumfy Króla Niebieskiego

Tryumf i cześć Maryi, najczystszej Dziewicy...

Sierosławski, Józef

Tuli Panienka Dzieciątko na łonie

Masny, M. J.

Twemu Sercu

Twoja cześć chwała, nasz wieczny Panie...

Twych Panie łask świat tyle ma

Ty coś najdroższe na tym świecie...

Ty któryś słowem z nocy światło stworzył

Lorenz, Franciszek

Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie...

U drzwi Twoich stoję Panie

Ucieczko grzesznych, Matko litości...

Uczcijmy wspólnym hymnem Męczennika...

Urząd zbawienia ludzkiego

W Sakramencie utajony...

W czasie smutnym adwentowym

W dzień ostateczny, w dzień on sądu Boga

W kraju włoskim urodzona...

W krzyżu cierpienie

W żłobie leży

Chwalibóg, Izydor Konstanty

nieznany

Wesel się nieba Królowa

Dąbrowski

Wesołą nowinę

Wygrzewalski, Józef

nieznany

Wesoły nam dziś dzień nastał

Weź w Swą opiekę nasz Kościół święty...

Wieczny odpoczynek

Wielbmy sługę, chwalmy Pana...

Więzień w czyśćcu zatrzymany

Wisi na krzyżu

Bursa, Stanisław

Witaj Boże utajony, Zbawicielu nasz drogi...

Witaj Janie z Bolesława, masz się stawić przed Wacława...

Witaj Józefie, królów ozdobo...

Witaj Kostko Stanisławie

Sierosławski, Józef
Siedlecki, Jan Kazimierz

Witaj Królowo

Gieburowski, Wacław

Witaj Maryo, śliczna Pani: do Ciebie wołamy...

Witaj Ojcze ukochany...

Witaj Ojcze ukochany...

Odrobina, Aleksander

Witaj Pani, Matko Matki Jezusa Pana...

Witaj, Pani, my poddani do stóp padamy...

Witaj Święta i Niepokalana...

Witaj Święta i Poczęta

Witaj krynico dobra wszelakiego...

Witaj nam, witaj Zbawco nasz Boże...

Witaj święty Stanisławie, Tyś u nas we wielkiej sławie...

Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało...

Wiwat dzisiaj Boskiej Istności

Wśród nocnej ciszy

Wśród radości i wesela Zmartwychwstania

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie

Wstańcie, wstańcie pasterze mili

Jankowska, S.

Wszyscy niech się cieszą do Betlejem spieszą

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Dąbrowski

Karpiński, Franciszek

Wysławiajmy Chrystusa Pana

Dąbrowski

Wznieścież Mu ołtarz, taka niebios wola...

Wznieśmy dziękczynienia głosy...

Odrobina, Aleksander

Z głębi mojego serca głos wydany

Z narodzenia Pana

nieznany

Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię

Lorenz, Franciszek

Z pokorą upadamy przed Tobą

Z tej biednej ziemi

Lambillot

Za Matką się udaj, prośby nasze oddaj...

Zaczyna się już ofiara

Zawitaj Córko Ojca przedwiecznego...

Zawitaj Jezu z Panny narodzony

Zawitaj Królowo

Zawitaj Matko Różańca świętego...

Zawitał dla nas majowy poranek...

Zbawiciel drogi na krzyż przybity

Sierosławski, Józef

Zdrowaś Maryo

Studziński, Piotr

Zdrowaś Maryo, Boga Rodzico...

Zdrowaś bądź Marya

Bursa, Stanisław

Złóżcie troski żałujący

Zmarły człowiecze z tobą się żegnamy

Lorenz, Franciszek

Zmiłuj się Boże nade mną grzesznikiem

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba

Zwycięzca śmierci

Więcej...
Dostęp