Hodowcy lalek

Zgłoszenie do artykułu: Hodowcy lalek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hodowcy lalek Sipińska, Urszula (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Sipińska Urszula

Data wydania:

2005

Miejsce wydania:

Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

ISBN:

83-7298-796-3

Typ publikacji:

autobiografia

Infomacje

Autobiograficzna opowieść znanej piosenkarki o karierze artystycznej w okresie socjalizmu. O polskiej estradzie i jej ludziach. O faktach znanych pisze ze swadą, o sensacyjnych z dyskrecją. Odpowiada też na pytanie, dlaczego tak wcześnie zrezygnowała z estrady, poświęcając się wyuczonemu zawodowi i dziennikarstwu.