Leksykon polskich filmów fabularnych

Zgłoszenie do artykułu: Leksykon polskich filmów fabularnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Leksykon polskich filmów fabularnych Słodowski, Jan (redakcja)
Czachowska, Agnieszka (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Słodowski Jan, Czachowska Agnieszka Uzupełnienie: [oprac. zespół pracowników Filmoteki Narodowej w Warszawie pod kier. Jana Słodowskiego ; aut. tekstów Agnieszka Czechowska i in.]

Data wydania:

1996

Miejsce wydania:

Warszawa: „Wiedza i Życie”

ISBN:

83-86805-62-5

Typ publikacji:

leksykon

Infomacje

Pierwszy w kraju ilustrowany leksykon polskich filmów fabularnych i seriali telewizyjnych. Omawia filmy sprzed 1939 r. (tylko zachowane w zbiorach Filmoteki Narodowej) oraz pozostałe do 1995 r. Zawiera 1300 haseł, które są zarazem tytułami.