Śpiewy dziecięce: 5 pieśni na głos i fortepian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewy dziecięce: 5 pieśni na głos i fortepian Słowiński, Władysław (muzyka)
Ficowski, Jerzy (słowa)
Jastrzębska, Iwona (redakcja)
Stenderski, Włodzimierz (opracowanie graficzne)
Piaskowski, Dariusz (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Słowiński Władysław, Ficowski Jerzy Uzupełnienie: muzyka Władysław Słowiński ; wiersze Jerzy Ficowski Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1992 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

Data druku:

1992

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Agencji Autorskiej

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1992 : 848/9/138

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.