Przodownikom Gliwic: pieśń na czterogłosowy chór mieszany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przodownikom Gliwic: pieśń na czterogłosowy chór mieszany Ślusarczyk, Roman (muzyka, słowa)
Kamiński, Marcin (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Ślusarczyk Roman, Kamiński Marcin Obsada instrumentalna: Na czterogłosowy chór mieszany.

Data wydania:

1950

Data druku:

20 września 1950

Miejsce druku:

Bytom: Państwowe Bytomskie Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 15580 III musicalia

Infomacje

Utwór powstał z okazji uroczystości 700-lecia miasta Gliwic. Brak informacji o miejscu wydania druku muzycznego.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.