Rozśpiewane przedszkole

Zgłoszenie do artykułu: Rozśpiewane przedszkole

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Rozśpiewane przedszkole Smoczyńska-Nachtman, Urszula (opracowanie)
Erol, Jakub (projekt okładki)
Kłopotowska, Maria (kopia nut)
Stokowska, Magdalena (redakcja)
Kaszkowiak, Mariola (redakcja techniczna)
Konczerewicz, Barbara (korekta) Oznaczenie autora wg wydawcy: Smoczyńska-Nachtman, Urszula

Data wydania:

1992

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydanie:

3

Data druku:

wrzesień 1992

Miejsce druku:

Łódź: Drukarnia Oświatowa Sp. z o.o.

ISBN:

8302002259

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S99

Infomacje

Śpiewnik zawiera zbiór piosenek chętnie śpiewanych przez dzieci, które na stałe weszły do repertuaru przedszkolnego.

W wydaniu tym zostały uaktualnione niektóre piosenki, a trzy z nich zostały wymienione na nowe.

Układ śpiewnika zgodny jest z tematyką roku przedszkolnego. Tak wiec zbiór rozpoczyna się końcem lata i powitaniem jesieni, kończy natomiast rozstaniem z przedszkolem w czerwcu.

Ponadto zbiór wzbogacono komentarzami sugerującymi różne sposoby wykorzystaniem piosenek do zabaw z dziećmi.

Dostęp