Rudy rak

Zgłoszenie do artykułu: Rudy rak

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Rudy rak Śpiewak, Tomasz (muzyka)
Fedorowicz, Jacek (słowa)
Kisza, Stanisław (opracowanie)
Kowalski, Andrzej (projekt okładki)
Pilecka, Ligia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Śpiewak Tomasz, Fedorowicz Jacek, Kisza Stanisław Obsada instrumentalna: Na kwartet męski i fortepian.

Tytuł:

Oczekiwanie: walc angielski Opaliński, Jerzy (muzyka, słowa)
Kisza, Stanisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Opaliński Jerzy, Kisza Stanisław Obsada instrumentalna: Na kwartet męski i fortepian.

Tytuł:

Moja Sabina Kisza, Stanisław (muzyka)
Haraschin, Zofia (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kisza Stanisław, Haraschin Zofia Obsada instrumentalna: Na kwartet męski i fortepian.

Seria:

Rewelersi Śpiewają, 18

Data wydania:

1966 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

czerwiec 1966

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 5918

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1966 : 249

Infomacje

Publikacje oddano do druku 29 kwietnia 1966 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.