Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla lud...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich

Część:

Cz. 1

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” Pozycja zdigitalizowana, brak oryginału.

Infomacje

„Puszczając w świat katolicki I część niniejszego śpiewnika Towarzystwo wzajemnej pomocy organistów jest przekonane, że oddaje wielką przysługę nie tylko Organistom (dla których śpiewnik ten jest niezbędnym jako uzupełnienie wydanych już melodyi do tychże pieśni), ale także i ludowi, a szczególnie młodzieży szkolnej, tudzież bractwom kościelnym, gdyż tak obfity zbiór pieśni jak ten w żadnym śpiewniku chyba się nie znajdzie. Mając ten śpiewnik, zbyteczne będą wszelkie inne podręczniki. Same kolędy, których tu jest około 200 zastąpią w zupełności tak drogie dziś kantyczki. Dla tej swojej zalety śpiewnik ten w każdym domu katolickim znajdować się powinien bo tym sposobem uratujemy od zguby wiele pieśni, które jako spuścizna po ojcach naszych w należytem poszanowaniu być winny, tudzież przyczynimy się do pomnożenia chwały Bożej, bo: kto śpiewa, dwa razy się modli”. – wstęp przejęty bezpośrednio z publikacji.

Śpiewnik został opatrzony cenzuralną notką kardynała Puzyna: „Pozwalamy drukować z Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie, dnia 12 lipca 1903”. Obok tekstów pieśni, w wydawnictwie zamieszczono także spis treści oraz spis rzeczowy materiałów.

Dostęp