Śpiewnik pracownic polskich

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewnik pracownic polskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik pracownic polskich

Data wydania:

1919

Miejsce wydania:

Poznań

Wydanie:

5, powiększone

Miejsce druku:

Poznań: Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S17

Infomacje

Publikacja zawiera zbiór ponad 100 pieśni: legionowych, ludowych, żołnierskich oraz patriotycznych. Kieszonkowa forma wydawnictwa sprawiła, że zamieszczono w nim tylko teksty utworów. Wybrano najpopularniejsze zwrotki, w kilku przypadkach podano także autora słów dzieła, datę powstania oraz alternatywny tytuł. Do zrębu głównego dodano alfabetyczny spis treści.

Dostęp