Gwiazdy w anegdocie. 2

Zgłoszenie do artykułu: Gwiazdy w anegdocie. 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Gwiazdy w anegdocie Stanisławska, Lidia (autor)
Frankowski, Jacek (ilustracje) Oznaczenie autora wg wydawcy: Stanisławska Lidia, Frankowski Jacek Uzupełnienie: Lidia Stanisławska ; z karykaturami Jacka Frankowskiego

Część:

2

Seria:

Biblioteka Don Chichota

Data wydania:

2004

Miejsce wydania:

Wrocław: „Europa”

ISBN:

83-88962-60-4

Typ publikacji:

zbiór tekstów

Infomacje

Część druga zbioru wesołych opowieści z efektownymi puentami o ludziach estrady, sceny i ekranu.