Trzy utwory: na chór mieszany: op. 3

Zgłoszenie do artykułu: Trzy utwory: na chór mieszany: op. 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Trzy utwory: na chór mieszany: op. 3 Stoiński, Stefan Marian (muzyka)
Laskowski, Kazimierz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Stoiński Stefan Marian Obsada instrumentalna: Na chór mieszany.

Seria:

Śląska Biblioteka Muzyczna, 75

Data wydania:

1948

Miejsce wydania:

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

Miejsce druku:

Katowice: Państwowe Katowickie Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 236

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 12 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Nakład 2. Publikacja ukazała się nakładem Związku Śląskich Kół Śpiewaczych i zawiera następujące utwory:

Śmierć komara : scherzo,

Nie mogę/ sł. Kazimierza Laskowskiego,

Brałem niegdyś/ sł. Kazimierza Laskowskiego.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.