Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne Straszewicz, Marzenna (wybór, opracowanie)
Grzesik, Barbara (opracowanie muzyczne)
Strzałkowski, Zbigniew (projekt okładki, ilustracje)
Koziej, Jolanta (redakcja, korekta) Oznaczenie autora wg wydawcy: Straszewicz Marzenna Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Data wydania:

1992

Miejsce wydania:

Komorów: Prometeusz

Data druku:

grudzień 1992

Miejsce druku:

Lublin: Wydawnictwo Polihymnia

ISBN:

839008080X

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” Pozycja zdigitalizowana, brak oryginału.

Infomacje

Zbiór pieśni został poświęcony następującym osobom, które walczyły za wolność Polski: Bohdana i Zdzisława Straszewiczów poległych w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 r., Franciszka Kulerskiego rozstrzelanego przez Niemców jesienią 1939 r. w Grudziądzu, Władysława Straszewicza wywiezionego do ZSRR w 1940 r. i zaginionego, Ludwika Straszewicza – obrońcy oraz propagatora polskiego dziedzictwa naukowego, a także kulturalnego (zm. 27 XII 1987 r. w Warszawie). W przedmowie Marzenna Straszewicz wskazała na najważniejsze funkcje pieśni wojennych, które wpłynęły jednocześnie na ich układ w publikacji. Według autorki ich zadaniem było:

– wyrażanie miłości do Boga (rozdz. I) oraz do Ojczyzny (rozdz. II),

– opowiadanie o zbrojnych i pokojowych wysiłkach, by zapobiec utracie państwowości w XVIII w. (rozdz. III),

– przekazywanie historii o niekończącej się daninie krwi w walkach o odzyskanie niepodległości (rozdz. IV),

– ukazywanie bólu niewoli i wygnania, tęsknoty do wolności i do Polski (rozdz. V),

– dzielenie się radością twórczą miłości (rozdz. VI).

Wybierając utwory, Marzenna Straszewicz kierowała się kilkoma względami: szukała wersji najstarszej i najbliższej oryginałowi, najbogatszej muzycznie, a także najbardziej popularnej. Każde inne kryteria, które spowodowały umieszczenie danej piosenki w śpiewniku, zostały przedstawione i scharakteryzowane w przypisach.

Obok tekstów pieśni w publikacji zostały zamieszczone również fragmenty wierszy. Stanowią one liryczną ilustrację tematyki danej części publikacji, a także są wyrazem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz do rodaków. Poniżej lista tytułów i autorów wierszy wybranych przez Marzennę Straszewicz:

Śpiew na cześć 25 lutego 1861 roku w Warszawie – Teofil Lenartowicz

Myśląc Ojczyzna... – Karol Wojtyła

Z wiosną – anonim

O chorągwi kosynierów – Maria Konopnicka

Powstanie – Tymon Zaborowski

O, kraju mój – Stanisław Baliński

Do poległych pod Książem – Władysław Syrokomla

Rota – Józef Relidzyński

Starym szlakiem – Józef Mączka

Pieśń do Boga – Hiacynt Jabłoński

Za co ty walczysz, polski żołnierzu – Artur Oppman

Królowa polskiej korony – Stanisław Wyspiański

Krzyże i miecze – Kazimierz Wierzyński

Pielgrzym – Stefan Witwicki

Książka z wierszami – Kornel Makuszyński

Pobudka – Adam Asnyk

Strzeż łzy – Władysław Bełza

Śpiewnik nie posiada numeracji liczbowej stron – do określenia lokalizacji utworu służą kolejne numery pieśni.

Dostęp