Zejdź do gondoli: pieśń z opery komicznej „Noc w Wenecji”: na gło...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Zejdź do gondoli: pieśń z opery komicznej „Noc w Wenecji”: na głos z fortepianem Strauss, Johann (muzyka)
Starzyk, Stefan (opracowanie)
Zell, Friedrich (słowa)
Genée, Richard (słowa)
Krzetuska, Maria (tłumaczenie)
Skulicz, Witold (projekt okładki)
Pilecka, Ligia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Strauss Johann Uzupełnienie: muzyka Johann Strauss ; do druku przygotował Stefan Starzyk ; słowa Friedrich Zell i Richard Genée ; przekład z niemieckiego Maria Krzetuska ; prjekt okładki Witold Skulicz

Seria:

Wesoła Estrada, 10

Data wydania:

1966 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wydanie:

2

Data druku:

lipiec 1966

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 6030

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1966 : 223

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1966 : 223

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 25 na 35 cm. Oddany do druku 4 maja 1966 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.