Pieśni Staniąteckie z XVI i XVII w.

Zgłoszenie do artykułu: Pieśni Staniąteckie z XVI i XVII w.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni Staniąteckie z XVI i XVII w. Świerczek, Wendelin (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Świerczek Wendelin Obsada instrumentalna: Na chór męski a cappella.

Seria:

Muzyka Religijna, z. IV

Data wydania:

1931 (około)

Miejsce wydania:

Kraków: Wydawnictwo Związku Chórów Kościelnych Archidiecezji Krakowskiej

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7380 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny ukazał się za zezwoleniem władz kościelnych. W publikacji znajdują się następujące utwory opracowane według rękopisu z 1707 r.:

O Jezu, jakoś ciężko skatowany,

Każde stworzenie śpiewaj,

Nie opuszczaj mię z opieki,

Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.