Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy Świerczek, Wendelin (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Świerczek Wendelin Obsada instrumentalna: 1, 2 i 3 głosy

Część:

Z. 1–3

Data wydania:

1917

Miejsce wydania:

Kraków: Księża Misjonarze

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Związkowa

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S36

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S11

Infomacje

Publikacja zawiera polskie pieśni głównie patriotyczne zebrane w trzech zeszytach, każdy ma osobną paginację i alfabetyczny spis pieśni. Zeszyt pierwszy na końcu zawiera „Daty z historyi Polski”. Zeszyt trzeci na końcu zawiera „Alfabetyczny spis pieśni” wszystkich trzech zeszytów.

Dostęp