Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A za lasem, wołki moje

Alpuhara

Mickiewicz, Adam

Błogosław Matko

Żukowski, Otton Mieczysław

Boże Ojcze, Twoje dzieci

Antoniewicz, Karol
Skałkowski, Marceli

Boże, coś Polskę

Kaszewski, Jan Nepomucen
Solié, Jean Pierre

Feliński, Alojzy
Górecki, Antoni
nieznany

Bracia, do bitwy nadszedł czas

Kurpiński, Karol
nieznany

nieznany
Słowaczyński, Jędrzej

Chłopek ci ja chłopek

Choć burza huczy wkoło nas

Schubert, Franciszek

Wasilewski, Edmund
nieznany

Chociaż to życie

Dobrzyński, Ignacy Feliks
Komorowski, Ignacy Marceli

Pol, Wincenty

Cieszmy się bracia nadzieją

nieznany

F. A. Kr.

Ciężko ranny

Kurpiński, Karol

nieznany

Co ojczyzna?

Konopnicka, Maria

Cyganka

Czarna sukienka

Preisner, Zbigniew

Gaszyński, Konstanty
Goszczyński, Seweryn

Cześć młodzieży polskiej

Dmochowski, S.

Cześć polskiej ziemi, cześć

Surzyński, Stefan
Carey, Henry

Frankowski, Feliks

Czwartak na warcie

Jeziorski, Władysław

Biedroń, Franciszek

Czy znasz ten kraj?

Szandurski, Marian

Czyj to idzie mur...

Dalej, bracia, do bułata

nieznany

Suchodolski, Rajnold

Do Boga

Lessel, Franciszek

Witwicki, Stefan

Do lutni

Kochowski, Wespazjan Hieronim

Do orła

Kunaszowski, Hieronim

Do pracy, razem do pracy

Karasowski, Maurycy

Buszczyński, Stefan

Dręczy lud biedny

Hoffman, Kazimierz

Anczyc, Władysław Ludwik
Strokowa, Jadwiga
Motas, Wincenty

Dumka

Kratzer, Kazimierz Julian

Myszuga, Aleksander

Dziedzina ojczysta

Studziński, Karol

Lenartowicz, Teofil

Dziewczyna

Lenartowicz, Teofil

Gdyby orłem być!

Gosławski, Maurycy

Góral

Münchheimer_Adam

Pol, Wincenty

Góralu, czy ci nie żal

Rutkowski, Antoni
Świerzyński, Michał

Bałucki, Michał

Grzmią pod Stoczkiem armaty

Kapliński, Julian
Karpiński, Julian
Korytyński, Albin

Pol, Wincenty

Hej Mazury!

Hej, do apelu

Nowowiejski, Feliks

Charszewski, Ignacy

Hej, flisacza dziatwo

Muenchajmer, M.

Schober, Feliks

Hej, hej, do kniej!

Silcher, Friedrich

Minasowicz, Józef Dionizy

Hej, koledzy, po mozołach

Hej tam na Litwie

Hej tam na górze

Hej, tam pod Warszawą

Hej, tam w karczmie

Korytyński, Albin
Kapliński, Julian

Ehrenberg, Gustaw

Hej wesoło...

Słowacki, Juliusz

Hymn do Boga za Polskę

Sierosławski, Józef

Idzie Maciek

Idzie żołnierz borem, lasem

nieznany

nieznany

Jak to na wojence

nieznany
Tarnowski, Władysław

Tarnowski, Władysław
nieznany

Jak wspaniała nasza postać

nieznany

Przerwa-Tetmajer, Józef

Jawor

Jedzie Jasieńko

Błoch, Bolesław

Jedzie na Kasztance

Pomarański, Zygmunt
nieznany
Biernacki, Wacław

Biernacki, Wacław

Jest kraina

Nowakowski, Józef

Kucz, W.

Jeszcze Polska nie zginęła

Ogiński, Michał Kleofas

Witwicki, Stefan

Kanon na 3 głosy

Mozart, Wolfgang Amadeusz

Kanon na 3 głosy

Świerczek, Wendelin

Kanon na 4 głosy

Sering, Fr.

Kmiotek u malarza

Kochajmy się

Czubski, Jan

Górecki, Antoni

Kołysanka

Kostusiu...

Kosynier do skowronka

Kraj ojczysty

Jachowicz, Stanisław
Lenartowicz, Teofil

Krakowiaczek

Krakowiaczek

Moniuszko, Stanisław
Studziński, Wincenty

Wasilewski, Edmund

Krakowiak

Krakowiak Kościuszki

nieznany

nieznany
Skałkowski, Marceli

Krakowiak kosynierów

Wesseli, J.

Krakowiak z roku 1810

Krakus

Kruk

Kto raz się wzniósł

Händel, Georg Friedrich

Kukułeczka

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Kum i kuma

Moniuszko, Stanisław

Łączko, łączko zielona

nieznany

Leci po błoniu

Maciuś

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Majówka

Dr. Nej

Marsz Polonia

Wybicki, Józef
Anczyc, Władysław Ludwik
nieznany

Marsz Sokołów

Dietz d’Arma, Ludwik

Jejde, Juliusz

Marsz Sokołów

Czerwiński, Wilhelm

Lam, Jan

Marsz Żuawów

nieznany
Moniuszko, Stanisław

Wolski, Włodzimierz
nieznany

Marsz górniczy

Marsz konfederatów Barskich

nieznany

nieznany

Marsz strzelców

Anczyc, Władysław Ludwik

Anczyc, Władysław Ludwik
Czyżowski, Kazimierz Andrzej

Marsz wojenny

Marsz za Bug

Goszczyński, Seweryn

Marsz żołnierski

Marsz zuchów

Marzenie

Chopin, Fryderyk
Skolimowski, Mieczysław

Kotarbiński, Miłosz

Mazur

Mazur Chłopickiego

Kurpiński, Karol

Słowaczyński, Jędrzej

Mazur podolski

Gosławski, Maurycy

Mazurek Dąbrowskiego

nieznany
Ogiński, Michał Kleofas

Wybicki, Józef

Mazurek młodzieży

Borucki, A.

Miał pan hetman córy dwie

Modlitwa

Sołtys

Ujejski, Kornel

Modlitwa za poległych

Chopin, Fryderyk

Na Wawel

nieznany
Moniuszko, Stanisław
Studziński, Piotr
Studziński, Wincenty

Wasilewski, Edmund
nieznany

Na dolinie

Dahlman, Piotr

Na groby

Wojkowski, Antoni

Na placówce

Sierosławski, Józef

Nad Odrą czuwa straż...

Nasz Kościuszko

Nasza polska ziemia

Sierosławski, Józef

Nie dbam jaka spadnie kara

Satanowski, Jerzy

Mickiewicz, Adam

Nie ma jak nasz kraj

Lenartowicz, Teofil

Nie namawiaj Mośku

Nie tak in illo tempore bywało

Niechaj kto chce śpiewa

Guniewicz, J. F.

Nowa oś

Nuże skrzypce...

X. J. Sz. z Tymbarku

O, gwiazdeczko, coś błyszczała

Sierosławski, Józef
Lubomirski, Kazimierz

Pol, Wincenty
Zieliński, Wojciech
Zieliński, Wiktoryn

Od Warszawy do Krakowa

Odważny Polak na marsowym polu

Leszel, F.
nieznany

Witwicki, Stefan
nieznany

Odwiedziny w Mołotkowie

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Oj, ziemio

Maszyński, Piotr

Konopnicka, Maria

Ojciec i syn

Gaveaux

Oracz do skowronka

Kania, Emanuel
Błoch, Bolesław

Gawiński
Syrokomla, Władysław

Orle Biały

Kurpiński, Karol

Oppman, Artur

Orły, sokoły

Romanowski, Mieczysław

Owczarek

Pawie pióra i złoty róg

Wyspiański, Stanisław

Piękna nasza Polska cała

Sierosławski, Józef
nieznany
Wawrzynowicz, Ludwik

Pol, Wincenty

Pierwsza kadrowa

nieznany

Ostrowski, Tadeusz
Łęcki, Wacław Kazimierz

Pieśń Filaretów

nieznany
Weber, Karol Maria
Klukowski, Józef Tadeusz

Mickiewicz, Adam

Pieśń Filaretów

nieznany

Odyniec, Antoni Edward

Pieśń Górnoślązaków

Michał z Bytomia

Pieśń Rykowa

nieznany

nieznany

Pieśń górali

Kurpiński, Karol
nieznany

Korzeniowski, Józef
nieznany

Pieśń harcerzy

Odrobina, Aleksander

Pieśń o Drewiczu

Pieśń o pomoc Koronie polskiej w czasie wojny

Pieśń o wesołości

Moniuszko, Stanisław

Jachowicz, Stanisław

Pieśń o wolności

Kurpiński, Karol
nieznany
Kamiński, Jan Nepomucen

Kamiński, Jan Nepomucen

Pieśń o ziemi krakowskiej

Czubski, Jan

Pieśń o ziemi naszej

Sierosławski, Józef
Dembiński, Bolesław

Pol, Wincenty

Pieśń opryszków

Korzeniowski, Józef

Pieśń podhalańska

Przerwa-Tetmajer, Józef

Pieśń powstańców

Pieśń przy krosnach

Moniuszko, Stanisław

Chęciński, Jan

Pieśń skautowa

nieznany

Pieśń szkoły podchorążych

Wojciechowski, Edward

Pieśń ułanów

Pol, Wincenty

Pieśń wieczorna

Moniuszko, Stanisław

Syrokomla, Władysław

Pieśń wygnańców

Kowalski, Franciszek

Pieśń żołnierza

Mickiewicz, Adam

Pije Kuba

Witwicki, Stefan

Piosenka batalionu podhalańskiego

Orkan, Władysław

Piosenka o Roji

Piosenka o saperach

Piosenka szwadronu Wąsowicza

Piosnka cygańska

Piosnka hułańska

Płynie Wisła, płynie

Hoffman, Kazimierz

Wasilewski, Edmund
Hoffman, Kazimierz

Pobudka krakusów

Hoffman, Kazimierz
nieznany
Rybicki, Feliks Bronisław

nieznany
Anczyc, Władysław Ludwik

Pogrzeb Księcia Józefa Poniatowskiego

Elsner, Józef

Niemcewicz, Julian Ursyn

Polonez Kościuszki

nieznany
Barcicki, A.
Kościuszko, Tadeusz

Suchodolski, Rajnold

Polonez Kościuszki

Barcicki, A.

Polski przemysł niech nam żyje!

Dylewski

Szastecki, L.

Pomoc dajcie mi rodacy

Słowacki, Juliusz

Prawdziwe szczęście

Klonowski, Teofil Tomasz

Prowadzimy plon

Pułk Czwarty

nieznany
Doche, Joseph-Denis
Lortzing, Gustaw Albert

Mosen, Julius
Kamiński, Jan Nepomucen
Stiller, Robert
nieznany

Pułk trzeci

Doche, Joseph-Denis

Pytasz moja miła...

Rocznica powstania

nieznany
Klukowski, Józef Tadeusz

Pol, Wincenty

Rok 1914

Rota

Nowowiejski, Feliks

Konopnicka, Maria
nieznany

Róża

Rży koniczek mój bułany

Listowski, Andrzej

Odyniec, Antoni Edward
Lenartowicz, Teofil

Siedzą sobie w małym domku

W-icz

Słońce spada coraz niżej

Śpiew druciarza

Maszyński, Piotr

Konopnicka, Maria

Śpiew jazdy litewsko-wołyńskiej

Kowalski, Franciszek

Śpiew więźniów z Cytadeli warszawskiej z r. 1863

Śpiew wygnańca

Baliński, Karol

Śpiew z mogiły

Chopin, Fryderyk

Pol, Wincenty

Śpiew znad Wisły

Świerzyński, Michał

Świerzyński, Sławomir

Śpiewka oddziału Beliny

Wójcikowski, Paweł

Straż nad Wartą

Bełza, Władysław

Straż nad Wisłą

Jarecki, Henryk

Święta miłości

Sawicki, Władysław

Bełza, Władysław

Syn

Witwicki, Stefan

Szczęście

Ta, co nie zginęła

Starczewski, Feliks
Pomarański, Zygmunt

Słoński, Edward

Tam na górze jawor stoi

Moniuszko, Stanisław

Tam od Odry

Tęsknota za wiosną

Karpiński, Franciszek

Toast

Sierosławski, Józef
Świerczek, Wendelin

Trzeci Maj

Konopnicka, Maria

Trzeci Maj

nieznany
Chopin, Fryderyk
Klukowski, Józef Tadeusz

Suchodolski, Rajnold
nieznany

U naszego pana

Ułani jadą

Upływa szybko życie

Leśniak, Franciszek

Leśniak, Franciszek
nieznany

W Ołomuńcu

W krwawem polu srebrne ptaszę

Bojarski, Alfred
nieznany

Pol, Wincenty
nieznany

W morzu przegląda się

W tęsknicy

Wam!

Wyżykowski, J.

Mączka, Józef

Wara z granic

Gosławski, Maurycy

Warszawianka

Kurpiński, Karol
Prosnak, Jan

Delavigne, Kazimierz
Sienkiewicz, Karol Kazimierz

Wezmę ja skrzypki

Lenartowicz, Teofil

Wezwanie

Wiatr wionął do mnie

Lenartowicz, Teofil

Wiosna

Wisło moja

Danielewski, Ignacy

Witaj domku mój rodzinny

Wiwat Polsko ulubiona...

Wojenka

nieznany

nieznany
Gwiżdż, Feliks

Wspomnienie o Polsce

Gaszyński, Konstanty

Wszystko, co nasze

Drahonowska-Małkowska, Olga
nieznany
Szopski, Felicjan

Kozielewski, Ignacy
Drahonowska-Małkowska, Olga
Małkowski, Aleksander
nieznany

Wszystko do celu dąży na świecie

Z Bogiem każda sprawa

Wojnarski

Pol, Wincenty
Jachowicz, Stanisław

Z dymem pożarów

Nikorowicz, Józef
nieznany
Prosnak, Jan

Ujejski, Kornel

Z grobów wawelskich

Odrobina, Aleksander

Latosiński, J.

Zabujały białe łabędzie na wodzie

Zachęta

Zajrzyj słońce

Dobrzyński, Ignacy Feliks

Jachowicz, Stanisław

Żal za Ukrainą

Zaleski, Józef Bohdan

Ziemia woła

Musialik, Roman

Złote ognie

Wyżykowski, J.

Mączka, Józef

Więcej...
Dostęp