Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Pol...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Białe orlę

Pol, Wincenty

Boga Rodzico! Dziewico!

Boże Ojcze, Twoje dzieci

Antoniewicz, Karol
Skałkowski, Marceli

Boże, coś Polskę

Kaszewski, Jan Nepomucen
Solié, Jean Pierre

Feliński, Alojzy
Górecki, Antoni

Boże coś Rosyę

Bracia, do bitwy nadszedł czas

Kurpiński, Karol

Słowaczyński, Jędrzej
anonim

Bywaj dziewczę zdrowa

nieznany

nieznany

Cieszmy się bracia nadzieją

nieznany

F. A. Kr.

Dalej, bracia...

Dalej, bracia, do bułata

nieznany

Suchodolski, Rajnold

Dalej bracia do oręża!

Dalej bracia, dźwignąć Lud

Skałkowski, Marceli

Dalej bracia w jedno koło!

Dalej, chłopcy tylko żwawo

nieznany

Do Boga

Lessel, Franciszek

Witwicki, Stefan

Do pracy koledzy!

F. Sz.

Do pracy, razem do pracy

Karasowski, Maurycy

Buszczyński, Stefan

Dręczy lud biedny

Hoffman, Kazimierz

Anczyc, Władysław Ludwik
Strokowa, Jadwiga
Motas, Wincenty

Gdy naród do boju

nieznany
Mozart, Wolfgang Amadeusz

Ehrenberg, Gustaw

Gdyby orłem być!

Gosławski, Maurycy

Głupi Moskal myśli

Hej Polska nie zginęła!

Jak to na wojence

nieznany
Tarnowski, Władysław

Tarnowski, Władysław
nieznany

Jeszcze Polska nie zginęła

Ogiński, Michał Kleofas

Witwicki, Stefan

Kolęda

Krakowianka

Majówka

Dr. Nej

Marsz Sokołów

Czerwiński, Wilhelm

Lam, Jan

Marsz Żuawów

nieznany
Moniuszko, Stanisław

Wolski, Włodzimierz
nieznany

Marsz strzelców

Anczyc, Władysław Ludwik

Anczyc, Władysław Ludwik
Czyżowski, Kazimierz Andrzej

Mazurek „Wiwat lud!”

Turowski, Leopold

Mazurek młodzieży

Borucki, A.

Modlitwa do Królowy Polskiej

Modlitwa przed bitwą

Himmel, Friedrich Heinrich

Kowalski, Franciszek

Na krakowskim brzegu

Nie dbam jaka spadnie kara

Satanowski, Jerzy

Mickiewicz, Adam

Piękna nasza Polska cała

Sierosławski, Józef
nieznany
Wawrzynowicz, Ludwik

Pol, Wincenty

Pieśń górali

Kurpiński, Karol
nieznany

Korzeniowski, Józef
nieznany

Pieśń wygnańców

Kowalski, Franciszek

Płynie Wisła, płynie

Hoffman, Kazimierz

Wasilewski, Edmund
Hoffman, Kazimierz

Pola Grochowskie

Polonez Kościuszki

nieznany
Barcicki, A.
Kościuszko, Tadeusz

Suchodolski, Rajnold

Polska nigdy nie zaginie

Buszczyński, Stefan

Pomoc dajcie mi rodacy

Słowacki, Juliusz

Pożegnanie

Maciejowski, I.
Suchodolski, Rajnold

Pożegnanie ludu

Pułk Czwarty

nieznany
Doche, Joseph-Denis
Lortzing, Gustaw Albert

Mosen, Julius
Kamiński, Jan Nepomucen
Stiller, Robert
nieznany

Rocznica powstania

nieznany
Klukowski, Józef Tadeusz

Pol, Wincenty

Śpiew akademików

Śpiew spod Karpat

Świerzyński, Sławomir

Śpiew znad Niemna

Świerzyński, Sławomir

Śpiew znad Wisły

Świerzyński, Michał

Świerzyński, Sławomir

Sztandary polskie w Kremlu

Lachman, Wacław

Romanowski, Mieczysław

Trzeci Maj

Świerzyński, Jan

Trzeci Maj

nieznany
Chopin, Fryderyk
Klukowski, Józef Tadeusz

Suchodolski, Rajnold
nieznany

Warszawianka

Kurpiński, Karol
Prosnak, Jan

Delavigne, Kazimierz
Sienkiewicz, Karol Kazimierz

Wędrówka

Wezwanie

Wezwanie do boju

Z dymem pożarów

Nikorowicz, Józef
nieznany
Prosnak, Jan

Ujejski, Kornel

Z krwią naszych braci

Z tej tu strony Wisły

nieznany

Więcej...
Dostęp