Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Pol...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane Świerzyński, Michał (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Świerzyński Michał

Część:

Z. 2, Słowa

Data wydania:

1900 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Księgarnia K. Wojnara i Spółki

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S14

Infomacje

Publikacja została przygotowana z okazji setnej rocznicy trzeciego rozbioru Polski. Michał Świerzyński zebrał i opracował 66 pieśni, które stanowią bogaty zbiór obejmujący dzieła ludowe, żołnierskie, patriotyczne oraz religijne.

Dostęp