Pastorele staropolskie: na zespoły wokalno-instrumentalne. 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pastorele staropolskie: na zespoły wokalno-instrumentalne Szweykowska, Anna (wybór, opracowanie)
Szweykowski, Zygmunt Marian (wybór, opracowanie)
Szczerbińska, Barbara (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szweykowska Anna, Szweykowski Zygmunt M., Szczerbińska Barbara Obsada instrumentalna: Na zespoły wokalno-instrumentalne.

Część:

1

Seria:

Źródła do Historii Muzyki Polskie, zeszyt 12

Data wydania:

1968 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

luty 1968

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1968 : 97

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 248 stron (w tym 26 zapisanych cyframi rzymskimi oraz 222 zapisane cyframi arabskimi, w obrębie których jest 1 strona nieliczbowana) o wymiarach 24 na 17 cm. Oddany do druku 26 maja 1967 r. Zawiera nuty i teksty.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.