Ballada o gwieździe

Zgłoszenie do artykułu: Ballada o gwieździe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ballada o gwieździe Tarczyński, Czesław (wybór, opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Tarczyński Czesław Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Biblioteka Materiałów Repertuarowych, 25

Data wydania:

1967

Miejsce wydania:

Warszawa: Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

Data druku:

marzec 1967

Miejsce druku:

Warszawa: Wojskowe Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1967 : 466

Infomacje

Druk muzyczny składający się ze 116 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Publikacja została oddana do druku w styczniu 1967 roku. Na stronie tytułowej widnieje odmienny tytuł niż na okładce: Ballada o gwieździe : zbiór wojskowych piosenek radzieckich, jak również znajduje się informacja: 50 lat Wielkiego Października. 50 lat Armii Radzieckiej.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.