Serenada: na głos z fortepianem

Zgłoszenie do artykułu: Serenada: na głos z fortepianem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Serenada: na głos z fortepianem Toselli, Enrico (muzyka)
Silvestri, Alfredo (słowa)
Sarnowicz, Wanda (tłumaczenie)
Starzyk, Stefan (opracowanie)
Skulicz, Witold (projekt okładki)
Kozarynowa, Zofia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Toselli Enrico Uzupełnienie: muzyka Enrico Toselli ; słowa Alfredo Silvestri ; tłumaczenie Wanda Sarnowicz ; do druku przygotował Stefan Starzyk ; okładkę projektował Witold Skulicz ; redaktor Krystyna Jaworska Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Wesoła Estrada, 35

Data wydania:

1960 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

styczeń 1960

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 3664

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” NWI/651

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1960 : 17

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1960 : 17

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 stron o wymiarach 31 na 24 cm. Oddany do druku 16 listopada 1959 r. Zawiera nuty oraz tekst włoski i polski.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.