Plotki o Dorocie

Zgłoszenie do artykułu: Plotki o Dorocie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Plotki o Dorocie Tyszkowski, Jerzy (muzyka)
Łebkowski, Mirosław (słowa)
Pawłowski, Józef (instrumentacja)
Opałka, Roman (projekt okładki)
Sojka, Emil (redakcja muzyka)
Polit, Adam (redakcja techniczna) Oznaczenie autora wg wydawcy: Tyszkowski Jerzy, Łebkowski Mirosław, Pawłowski Józef Obsada instrumentalna: Na głos z orkiestrą.

Tytuł:

Zosiu, Zosiu, litość miej Rajewicz, Włodzimierz (muzyka)
Rymkiewicz, Aleksander (słowa)
Pawłowski, Józef (instrumentacja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rajewicz Włodzimierz, Rymkiewicz Aleksander, Pawłowski Józef Obsada instrumentalna: Na głos z orkiestrą.

Seria:

Biblioteczka Wojskowych Orkiestr Dętych, 29

Data wydania:

1966 (1966-11)

Miejsce wydania:

Warszawa: Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

Miejsce druku:

Wojskowe Zakłady Graficzne

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1966 : 789

Infomacje

Partytura obejmująca 16 stron o wymiarach 29 na 21 cm.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.