Śpiewnik polski

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewnik polski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik polski Wacholc, Maria (wybór)
Drabecka, Maria (projekt okładki)
Bogdan, Magdalena (opracowanie muzyczne)
Duda, Krystyna (opracowanie muzyczne)
Meyer, Maria (opracowanie muzyczne)
Wojakowski, Wojciech (opracowanie muzyczne)
Stokowska, Magdalena (redakcja)
Milczewska, Elżbieta (redakcja techniczna)
Mingin, Ewa (korekta) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wacholc Maria Uzupełnienie: wybór pieśni i komentarze Maria Wacholc; projekt okładki i strony tytułowej Maria Drabecka; grafika nutowa Magdalena Bogdan, Krystyna Duda, Wojciech Wojakowski; redakcja Magdalena Stokowska; redakcja techniczna Elżbieta Milczewska; korekta Ewa Mingin

Data wydania:

1991

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Data druku:

kwiecień 1991

Miejsce druku:

Bydgoszcz: Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej

ISBN:

8302046310

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S264

Infomacje

Publikacja została wydana dla uczczenia dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Zawiera wybór pieśni patriotycznych i żołnierskich, ale także religijnych (wśród nich kolęd), harcerskich, ludowych oraz towarzyskich. Znalazło się w niej także kilka dzieł najwybitniejszych kompozytorów polskich – łącznie 106 utworów. Pieśni opatrzone zostały akompaniamentem opracowanym w taki sposób, by mogły go wykonać osoby mniej zaawansowane w grze na fortepianie. W większości akompaniamentów w partii prawej ręki prowadzona jest melodia, co ułatwia śpiew wspierając go intonacyjnie. Partia fortepianowa może być wykonywana jako samoistny utwór nadający się do domowego muzykowania. Osoby lepiej grające będą mogły samodzielnie wzbogacić brzmienie akompaniamentu, na przykład przez dodanie oktaw w basie czy uzupełnienie akordów.

Pieśni uszeregowano w układzie chronologicznym – od Bogurodzicy do Żeby Polska była Polską – stosując niewielkie odstępstwa od tej zasady, gdy chodziło o zgrupowanie utworów jednego charakteru, jak kolędy czy piosenki ludowe, które powstawały w różnym czasie.

Każde dzieło opatrzono komentarzem podającym genezę powstania i informacje związane z jego społecznym funkcjonowaniem. W wielu przypadkach autorstwo pozostało jednak anonimowe.

O zamieszczeniu danej pieśni w zbiorze decydowała przede wszystkim ranga historyczna i ogólnonarodowa popularność, a równocześnie jej wartość artystyczna i przystępność wykonawcza.

Dostęp