Kolędy Górnośląskie czyli opis zwyczajów ludowych w czasie Bożego...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kolędy Górnośląskie czyli opis zwyczajów ludowych w czasie Bożego Narodzenia oraz 32 starych kolęd Górnośląskich z melodiami Tytuł oryginalny: Kolędy Górnośląskie czyli opis zwyczaji ludowych w czasie Bożego Narodzenia oraz 32 starych kolęd Górnośląskich z melodjami Wallis, Łukasz (zebrał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dónaj Herman Obsada instrumentalna: 1 głos

Data wydania:

1925

Miejsce wydania:

Bytom: „Katolik”

Miejsce druku:

Bytom: „Katolik”

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 791138 I Mag.Zb.Muz.

Infomacje

Śpiewnik obejmujący 117 stron. Wydano nakładem i drukiem „Katolika”, spółki wydawniczej. Wersja elektroniczna publikacji dostępna w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem:http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=60630&from=publication.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.