Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski Wójcicki, Antoni (wybór, opracowanie muzyczne)
Cieślak, Jan (wybór, opracowanie muzyczne)
Brykczyński, Władysław (opracowanie graficzne)
Kmiecik, Renata (redakcja)
Kowalski, Marek (redakcja techniczna)
Pakulska, Hanna (korekta) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni Uzupełnienie: wybór i oprac. muzyczne Antoni Wójcicki i Jan Cieślak ; wstępem i przypisami opatrzyła redakcja

Data wydania:

1989

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Polonia

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia im. Rewolucji Październikowej

ISBN:

8370211003

ISBN:

8370210120

Typ publikacji:

śpiewnik

Infomacje

Historia nie obchodziła się z nami łaskawie. W latach zagrożeń i w mrocznych okresach niewoli pieśń krzepiła nas, niosła zapowiedź wolności, podtrzymywała wiarę w jutro. Nie jest przypadkiem, że nasz hymn zaczyna się od słów „Jeszcze Polska nie zginęła”. W tym jest również zawarta nadzieja. – takimi słowami redakcja śpiewnika podkreśliła rangę utworów.

W publikacji zamieszczono 121 popularnych pieśni z różnych epok. Śpiewnik został podzielony na cztery części:

  • pieśni dawne,
  • pieśni powstańcze XIX w.,
  • pieśni walki XX w.,
  • pieśni popularne i ludowe,

Publikacja została opatrzona wstępem oraz przypisami uzupełniającymi, które wyjaśniają oraz przybliżają informacje na temat danego utworu.

Na okładce reprodukcja obrazu Wojciecha Kossaka Ułan i dziewczyna.

Dostęp