Globtroter: rzecz o Janie Ptaszynie Wróblewskim

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Globtroter: rzecz o Janie Ptaszynie Wróblewskim Wróblewski, Jacek (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wróblewski Jacek

Data wydania:

2006

Miejsce wydania:

Warszawa: Książka i Wiedza

ISBN:

83-05-13440-7

Typ publikacji:

biografia

Infomacje

Biografia Jana Ptaszyna Wróblewskiego napisana przez jego syna Jacka, w której ze swadą opowiada o jego życiu, będącego jednocześnie półwieczną historią jazzu polskiego. Biografię uzupełnia krótkie kalendarium ograniczające się zespołów, w których grał lub tworzył.