Druga miłość mego życia

Zgłoszenie do artykułu: Druga miłość mego życia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Druga miłość mego życia Zimińska-Sygietyńska, Mira (autor)
Sroka, Mieczysław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Zimińska-Sygietyńska Mira, Sroka Mieczysław Uzupełnienie: Mira Zimińska-Sygietyńska ; oprac. i przypisami opatrzył Mieczysław Sroka

Rok wydania:

1990

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

ISBN:

83-221-0563-0

Typ publikacji:

pamiętnik

Infomacje

Drugi tom pamiętników opisujący życie i pracę w okresie powojennym. Poświęcony głównie zespołowi „Mazowsze”.