Zgłoszenie do artykułu: Requiem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Requiem Zwierzchowski, Mateusz (muzyka)
Dąbrowski, Florian (redakcja, wstęp)
Jargoń, Jan (opracowanie)
Zientarski, Władysław (wstęp) Oznaczenie autora wg wydawcy: Zwierzchowski Mateusz Uzupełnienie: muzyka Mateusz Zwierzchowski ; przygotował do wydania Florian Dąbrowski ; bas cyfrowany zrealizował Jan Jargoń ; wstęp Władysław Zientarski, Florian Dąbrowski Obsada instrumentalna: Na głosy solowe, chór i zespół instrumentalny.

Seria:

Źródła do Historii Muzyki Polskie, zeszyt 14

Data wydania:

1968

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

lipiec 1968

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc,] 1968 : 209

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.