Aczkolwiek

Zgłoszenie do artykułu: Aczkolwiek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł właściwy:

Aczkolwiek

Obsada instrumentalna:

Na głos tenorowy, puzon 1 i 2 oraz klarnet Es.

Postać zapisu:

głosy

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. Muz. 2012 : 53/16 (99)

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 4 nienumerowane strony o wymiarach 17,5 x 26,5 cm. Brak tekstu słownego. Na rękopisie widnieje pieczątka Orkiestry 30. P. STRZ. KAN. Dokument pisany czarnym piórem. Spuścizna po Bolesławie Wallek Walewskim.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.